Zakończenie konkursu o książkę "Buty Ikara"

Zakończył się już konkurs, w którym można było otrzymać jeden spośród 5 egzemplarzy książki Buty Ikara wydanej przez Wyd. Iskry. Laureaci zostaną ogłoszeni niedługo, prosimy o cierpliwość! 

Pytaliśmy:  Do jakiego skandynawskiego kraju udał się Stachura wiosną 1973 roku? Podaj nazwę kraju i źródło, z którego pochodzi informacja.

Odpowiadamy: wiosną 1973 Edward Stachura​ odwiedził Norwegię (Oslo). Po drodze był także w Szwecji i taka odpowiedź również byłaby uznana za prawidłową (aczkolwiek w przeważającej większości - z małymi wyjątkami - pisaliście właśnie o Norwegii).

Naszym źródłem był egzemplarz II tomu Dzienników E.S.  - ok. 30 pierwszych stron książki dotyczy właśnie tej wyprawy. Wielu z Was podawało naprawdę fantazyjne źródła. Niektóre z nich postramy się przytoczyć na łamach naszej strony niebawem. Obiecujemy, że już niedługo poznacie nazwiska osób, do których trafią książki. Jednocześnie serdecznie Wam dziękujemy za udziałw konkursie i cicho zdradzamy, że wkrótce kolejny konkurs!

       Dziękujemy Rodzinie Edwarda Stachury za zgodę na wykorzystanie wizerunku i fragmentów twórczości Poety.

     Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania domu rodzinnego Edwarda Stachury

     TV Stachuriada to nasz kanał telewizyjny na You Tube. Zapraszamy do oglądania i subskrybowania.

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

     Stachuriada.pl cały czas jest na etapie tworzenia (nie wiadomo, czy ten proces zostanie kiedykolwiek zakończony). Co więcej, w żadnym wypadku nie jest tworem zamkniętym na pomoc z zewnątrz, szerszą współpracę, czy drobne uwagi nie tylko od znawców tematu, bo każdy zainteresowany Edwardem Stachurą jest mile widziany. Chodzi przede wszystkim o to, by znalazło się tutaj jak najwięcej informacji, które chcielibyście tutaj widzieć, a także te, o których chcielibyście powiedzieć innym (począwszy od imprez, koncertów w waszej okolicy, skończywszy na własnych przemyśleniach, artykułach, sugestiach odnośnie technicznej strony Stachuriady). Nasze skromne grono redakcyjne z chęcią przyjmie nowych, stałych współpracowników. Zapraszamy również do udzielania się na  FORUM , albo do bezpośredniego kontaktu z nami poprzez KONTAKT e-mailowy.