Zmarł Jerzy Szatkowski poeta i przyjaciel Stachury

      Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 kwietnia 2019 roku zmarł Jerzy Szatkowski.

      Były plany by się spotkać i porozmawiać o jego książkach pisanych dla Stachury, jednak nie dająca spokoju choroba nie umożliwiła nam tego. Dzisiaj możemy jedynie powspominać tego ważnego dla naszej literatury autora i redaktora „Okolicy Poetów”.

NOTA BIOGRAFICZNA JERZEGO SZATKOWSKIEGO

     Jerzy Szatkowski – urodził się w 1940 roku w Solcu Kujawskim, mieszka w Antoniewie koło Poznania. Poeta i prozaik, redaktor, nauczyciel dyplomowany - polonista. Jest laureatem licznych konkursów i turniejów poetyckich. Otrzymał nagrodę za najlepszy tom wierszy roku Grupy Literackiej ECCE, Nagrodę im. Ryszarda Milczewskiego – Bruno, Nagrodę im. Klemensa Janickiego (2003), Wielki Laur Poezji XIV Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza (2005), Medal Jerzego Sulimy-Kamińskiego (2012). Wyróżniony w Konkursie na Najlepszą Książkę Poetycką Roku podczas XXXIV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. Laureat Bydgoskiej Literackiej Nagrody Roku 2012 – Strzała Łuczniczki, Nagrody Wincentego „Witka” Różańskiego (Złota Książka) oraz Nagrody Ekspresjonistycznej im. Tadeusza Micińskiego – Feniks 2014. Światowa Federacja Polskich Kombatantów przyznała mu Dyplom Uznania za wkład w umacnianie polskiego patriotyzmu i polskich tradycji narodowych oraz kultywowanie, przekazywanie młodemu pokoleniu Polek i Polaków najchlubniejszych kart polskiej historii i jej bohaterów narodowych. Dyplom został podpisany m.in. przez Przewodniczącego Światowej Federacji Polskich Kombatantów, pułkownika w stanie spoczynku Antoniego Hebdę (pseudonim Szary). Uhonorowany Rycerskim Krzyżem Bractwa Kurkowego oraz Krzyżem Honoru Matki Bożej Góreckiej. Został też odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.  W roku 1998 reaktywował Okolicę Poetów, której jest redaktorem naczelnym i wydawcą w której drukowali dotychczas m.in. Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Adam Zagajewski, Ryszard Krynicki. Był współredaktorem trzytomowej edycji utworów Ryszarda Milczewskiego – Bruno (1989). Publikował w wielu antologiach i almanachach literackich między innymi: Droga do Ashramu (1998), Zjawa realna (1999), Klejnoty poezji polskiej (2001). Wydał następujące zbiory wierszy: Nie znam żadnego śpiewu (1968), Barwonie (1973), Bo żywosłowić ciebie jest żywicowanie (1975), Tren (1980), A może ja już tak wysoko upadłem (1983), Tren dla Steda (1985), Żywicowanie (1990), Triada dla Iwony. Cyklamen (prawdosłowny) - Arkusz poetycki (2007). Autor powieści To tak nieprawdopodobne, że aż prawdziwe (2010), Tryptyk (2011), Epistoły (2012), Triada dla Iwony. Cyklamen (prawdosłowny) (2014). „Ma wiele osiągnięć, ale nie lubi przynależeć i bywać w salonach literackich, pozostał  wierny poprzedniej epoce. To wielka osobowość, którą się szanuje, człowiek skromny, ceniący przyjaźń ponad wszystko. Wywodzi się z pokolenia znanych poetów, jak: Edward Stachura, Ryszard Milczewski – Bruno, Wincenty Różański, Andrzej Babiński i można wymienić jeszcze wiele innych nazwisk.”  (Cytat zaczerpnięty z bloga Klub Literacki Brzeg)

Data ostatniej aktualizacji noty biograficznej 02 I 2018 roku.

INNE ARTYKUŁY O JERZYM SZATKOWSKIM

Dariusz Tomasz Lebioda o książkach Jerzego Szatkowskiego

Kalina Izabela Zioła o „Triadzie dla Iwony”

Jerzy Beniamin Zimny o „Tryptyku”

Nasz artykuł o promocji nowego wydania „Triady dla Iwony”

     Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 kwietnia 2019 roku w Poznaniu na cmentarzu Miłostowo o godzinie 13:30.

     W imieniu własnym i Czytelników składam kondolencje rodzinie i znajomym zmarłego Jerzego Szatkowskiego. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Krzysztof Wiśniewski

       Dziękujemy Rodzinie Edwarda Stachury za zgodę na wykorzystanie wizerunku i fragmentów twórczości Poety.

     Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania domu rodzinnego Edwarda Stachury

     TV Stachuriada to nasz kanał telewizyjny na You Tube. Zapraszamy do oglądania i subskrybowania.

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

     Stachuriada.pl cały czas jest na etapie tworzenia (nie wiadomo, czy ten proces zostanie kiedykolwiek zakończony). Co więcej, w żadnym wypadku nie jest tworem zamkniętym na pomoc z zewnątrz, szerszą współpracę, czy drobne uwagi nie tylko od znawców tematu, bo każdy zainteresowany Edwardem Stachurą jest mile widziany. Chodzi przede wszystkim o to, by znalazło się tutaj jak najwięcej informacji, które chcielibyście tutaj widzieć, a także te, o których chcielibyście powiedzieć innym (począwszy od imprez, koncertów w waszej okolicy, skończywszy na własnych przemyśleniach, artykułach, sugestiach odnośnie technicznej strony Stachuriady). Nasze skromne grono redakcyjne z chęcią przyjmie nowych, stałych współpracowników. Zapraszamy również do udzielania się na  FORUM , albo do bezpośredniego kontaktu z nami poprzez KONTAKT e-mailowy.