Nowy konkurs poetycki „Wędrówki po wrzosowiskach”

     Zapraszamy serdecznie do udziału w najnowszym Ogólnopolskim konkursie poetyckim „Wędrówki po wrzosowiskach” inspirowany twórczością Edwarda Stachury.

     Niżej prezentujemy regulamin niniejszego konkursu:

Regulamin Ogólnopolskiego konkursu poetyckiego

„Wędrówki po wrzosowiskach”

 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest portal stachuriada.pl

 1. Cele konkursu

- promocja twórczości Edwarda Stachury;

- zapoznanie się z biografią Edwarda Stachury;

- popularyzacja twórczości i literatury;

- wymiana doświadczeń oraz rozwijanie umiejętności warsztatowych;

- aktywizacja ludzi w czasie pandemii;

- wspieranie artystów i autorów poprzez kupowanie ich dzieł jako nagrody konkursowe;

- prezentacja dorobku i promocja twórców.

 1. Tematyka

„Wędrówki po wrzosowiskach” – tematem konkursu jest poezja inspirowana twórczością i życiem poety – Edwarda Stachury.

 1. Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, wcześniej niepublikowanych twórców, bez ograniczeń wiekowych.

 1. Warunki konkursu

- każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 wiersze, dowolnej długości, przy czym jeden autor może wysłać tylko jeden komplet wierszy;

- utwory poetyckie nie mogą być wcześniej publikowane;

- do udziału w konkursie będą dopuszczane utwory wyraźnie nawiązujące do życia i twórczości Edwarda Stachury;

- wiersz musi być napisany komputerowo, dowolną czcionką;

- każdy wiersz musi zostać opatrzony metryczką zawierającą:

 • imię i nazwisko autora
 • tytuł wiersza
 • adres e-mail
 • numer telefonu

                    - wszelkie formy plagiatu są zabronione;

               - do prac powinno zostać dołączone oświadczenie (najlepiej pod każdym wierszem na dole strony): „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach.” Informacje te są zgodne z Ustawą o ochronie osobowych (DzU z 2019 poz. 1781) objęte są tajemnicą i zostaną wykorzystane jedynie w sposób określony w regulaminie.

                - prace konkursowe należy nadesłać do 31 grudnia 2020 roku, na adres:      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                - nadesłanie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu;

             - organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nagrodzonych utworów w prasie, na portalu stachuriada.pl oraz w zbiorowym tomiku poezji wydanym po ogłoszeniu wyników. (ze względów technicznych tomik będzie wydawany co 3 lata i będzie zawierał publikację wierszy zebranych z trzech lat konkursowych).

 1. Czas trwania

Prace należy wysłać na adres e-mail podany w warunkach konkursu do 31 grudnia 2020 roku. Wyniki konkursu ogłoszone będą na portalu stachuriada.pl do 31 stycznia 2021 roku. Z laureatami konkursu skontaktujemy się telefonicznie lub drogą mailową.

 1. Nagrody i kryterium oceny

- pierwsze trzy miejsca otrzymają nagrody rzeczowe (statuetkę zaprojektowaną    i wykonaną przez artystkę – Katarzynę Zachtej, książki, płyty CD oraz pamiątkowy dyplom oraz publikacje w zbiorowym tomiku poezji), ponad to zostaną wyłonione także wiersze nagrodzone drukiem;

- nagrody, ze względu na panującą pandemię, będą wysyłane pocztą;

- prace będą oceniane według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem;
 • wartość artystyczna i oryginalność.
 1. Jury

Krzysztof Wiśniewski – redaktor naczelny portalu stachuriada.pl, poeta, popularyzator twórczości i sylwetki Edwarda Stachury, od 2015 roku organizator i przewodniczący jury w konkursie poetyckim  „O Kwiat Polany”.

Maria Magdalena Pocgaj – poetka, autorka 15 tomów wierszy, wiceprezes Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, działa również  w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Marynistów Polskich, Polskim Towarzystwie Tatrzańskim oraz Stowarzyszeniu im. R. Brandstaettera. Laureatka wielu nagród.

Barbara Rejek – wrocławska pisarka, której twórczość w ogromnej mierze inspirowana jest poezją i życiem Stachury, współredaktor portalu stachuriada.pl.

Marcin Kacprzyk ‘Martin Kac” – lider i autor muzyki w zespole Bujana Grupa Majowa, gitarzysta, harmonijkarz, bajkopisarz, w 1993 roku był członkiem jury w konkursie „Polska piosenka na Białorusi”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem zbieranych danych osobowych od uczestników i zwycięzców jest portal stchuriada.pl.
 2. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, wydania nagród lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 3. Prace konkursowe zwycięzców i uczestników będą publikowane na stronie portalu stachuriada.pl oraz na fanpag’u Stachuriada w celu zaprezentowaniu publiczności dorobku artystycznego biorących udział w konkursach.
 4. Dane zwycięzców oraz uczestników nie będą przekazywane do innych organizacji i stowarzyszeń.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
 6. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego danych osobowych (imię i nazwisko) do publikacje materiałów, oraz pozostałych danych (e-mail, adres, numer telefonu) w celu poinformowania o wynikach konkursu.
 7. Organizator oświadcza, że dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Wszelka komunikacja w obszarze danych uczestników i zwycięzców, powinny być składane pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 9. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 37-39 PKT 1a, 1e RODO.

     Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Dominika Synkowska

 

       Dziękujemy Rodzinie Edwarda Stachury za zgodę na wykorzystanie wizerunku i fragmentów twórczości Poety.

     Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania domu rodzinnego Edwarda Stachury

     TV Stachuriada to nasz kanał telewizyjny na You Tube. Zapraszamy do oglądania i subskrybowania.

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

     Stachuriada.pl cały czas jest na etapie tworzenia (nie wiadomo, czy ten proces zostanie kiedykolwiek zakończony). Co więcej, w żadnym wypadku nie jest tworem zamkniętym na pomoc z zewnątrz, szerszą współpracę, czy drobne uwagi nie tylko od znawców tematu, bo każdy zainteresowany Edwardem Stachurą jest mile widziany. Chodzi przede wszystkim o to, by znalazło się tutaj jak najwięcej informacji, które chcielibyście tutaj widzieć, a także te, o których chcielibyście powiedzieć innym (począwszy od imprez, koncertów w waszej okolicy, skończywszy na własnych przemyśleniach, artykułach, sugestiach odnośnie technicznej strony Stachuriady). Nasze skromne grono redakcyjne z chęcią przyjmie nowych, stałych współpracowników. Zapraszamy również do udzielania się na  FORUM , albo do bezpośredniego kontaktu z nami poprzez KONTAKT e-mailowy.