Nowy Konkurs Poetycki „Infinitivus Stachury”

Odkryj swój talent poetycki dzięki Ogólnopolskiemu Konkursowi Poetyckiemu.

Drodzy Czytelnicy,
Mamy dla Was dzisiaj wspaniałą wiadomość. Otóż, miło nam poinformować, że w ramach V Niebieskiej Tancbudy startujemy dzisiaj z Ogólnopolskim Konkursem Poetyckim „Infinitivus Stachury”. Jest to doskonała okazja dla zainteresowanych poezją osób, do zaprezentowania swojego talentu, oraz zdobycia uznania w środowisku literackim.
Konkurs jest skierowany do wszystkich pasjonatów poezji, bez względu na ich wiek czy doświadczenie. Wystarczy tylko wysłać swoje wiersze na podany adres email i czekać na wyniki.
Jury składać się będzie z renomowanych poetów i krytyków literackich, którzy dokładnie przeanalizują każde zgłoszone dzieło. Nagrody przyznane w konkursie to nie tylko prestiżowe wyróżnienia, ale również nagrody książkowe, oraz możliwość publikacji swoich wierszy na naszej stronie i w planowanych przez nas wydawnictwach literackich.
W obecnych czasach, gdy życie, a co za tym idzie, i literatura, są tak bardzo zdominowane przez technologię i media społecznościowe, warto od czasu do czasu powrócić do korzeni i docenić piękno poezji. Konkurs poetycki jest idealnym sposobem na odkrycie nowych talentów oraz nauczenie się doceniać wartość słowa i jego potężnej siły oddziaływania na nasze emocje.
Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych, by nie wahali się i podjęli wyzwanie udziału w konkursie. Wierzę, że dzięki temu wydarzeniu, polski świat poezji nabierze nowego blasku, a my wszyscy będziemy mieli okazję delektować się pięknem słowa.
Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, wystarczy, że zapoznasz się z wymaganiami regulaminu i prześlesz swoje wiersze według jego zasad. Potrzebujesz jedynie odwagi i pasji do słów. Nie trać czasu, weź udział w konkursie i podziel się z innymi swoją poezją!

 

Regulamin konkursu

„INFINITIVUS STACHURY” *

inspirowanego twórczością Edwarda Stachury

Ponadto Organizatorzy przewidzieli dodatkową kategorię dla chętnych uczestników konkursu  pn. „UROKI ZIEMI RASZYŃSKIEJ”.

 1. Organizatorami konkursu są: portal Stachuriada.pl i Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli.
 2. Cele konkursu:

- promocja twórczości poety – Edwarda Stachury;

- inspirowanie do aktywności twórczej;

- popularyzacja tajników języka ojczystego i odkrywanie jego możliwości w twórczości literackiej;

- kształtowanie postaw literackich;

- integrowanie środowisk;

- popularyzacja piękna regionu Ziemi Raszyńskiej.

 1. Temat konkursu

Tematem konkursu w pierwszej kategorii są wiersze (2) nawiązujące do twórczości Edwarda Stachury.

Tematem konkursu w drugiej, dobrowolnej kategorii, jest wiersz poświęcony Ziemi Raszyńskiej.

 1. Warunki konkursu:

Kategoria pierwsza:

- każdy uczestnik konkursu zgłasza dwa wiersze, przy czym jeden autor może wysłać tylko jeden komplet wierszy;

- autor utworu zgłaszanego do konkursu oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do przedmiotowego utworu - utwór poetycki musi być napisany przez jednego autora;

- do konkursu zostaną dopuszczone wiersze, które w sposób oczywisty będą nawiązywały do tematu konkursu, czyli związane będą z twórczością Edwarda Stachury,

          Kategoria druga (dobrowolna)

- wiersz o tematyce „UROKI ZIEMI RASZYŃSKIEJ” zainspirowany okolicą Gminy Raszyn.

Cechy wspólne obu kategorii: komplet wierszy musi zostać opatrzony godłem, a w osobnym pliku należy przesłać metrykę wg załączonych formularzy z danymi autora: Godło, imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu; podpisana klauzula informacyjna RODO oraz zgoda na publikację w mediach i portalach Organizatorów, po podpisaniu przez twórcę nadesłanych prac.

- wiersze należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 5 sierpnia do godziny 23:59:59, 2023 roku;

- do prac uczestników powinno zostać dołączone oświadczenie, że utwory nie są plagiatami: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs”.

(Informacje te zgodnie z Ustawą o danych osobowych objęte są tajemnicą i zostaną wykorzystane jedynie w sposób objęty w regulaminie konkursu);

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wierszy w planowanym almanachu, który będzie zawierał między innymi nagrodzone i wyróżnione wiersze w niniejszym konkursie, wydawcą będzie portal Stachuriada.pl.

- nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 1. Kryteria oceniania i nagrody:

Przewiduje się następujący sposób oceniania :

Prace będą oceniane przez jury składające się z przedstawicieli organizatorów lub osoby przez nich wskazane, by zapewnić profesjonalne ocenienie konkursowych propozycji.

- kryterium oceny prac będzie ocena zgodności z tematami konkursu oraz ocena wartości artystycznej utworu i jego oryginalność;

W kategorii pierwszej przewidziane są nagrody za I, II, i III miejsce, oraz wyróżnienia w postaci nagród książkowych.

W Kategorii drugiej przewidziana jest jedna nagroda główna.

- laureaci zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie przez organizatorów;

- obrady jury będą się odbywały początkiem sierpnia, natomiast rozdanie nagród odbędzie się na V Niebieskiej Tancbudzie-Stachuriadzie 19 sierpnia 2023 roku;

- dla laureatów przewidziane są nagrody książkowe. W przypadku większej ilości sponsorów możliwe są inne nagrody rzeczowe lub pieniężne;

- ponadto prace nagrodzone i wyróżnione zostaną umieszczone w almanachu poetyckim, o czym laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przed jego planowana publikacją.

- decyzje jury są niepodważalne i ostateczne.

 1. Postanowienia końcowe:

- regulamin konkursu jest dostępny dla wszystkich uczestników konkursu i będzie udostępniany na żądanie;

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników konkursu.

Załącznikami do niniejszego Regulaminu są oświadczenia dla uczestników Konkursu.

*Edward Stachura pisał w bezokolicznikach, ponieważ to po łacinie jest „infinitivus”, co znaczy „nieskończony”, a Stachurze chodziło o nieskończoność, o wieczność, o wejście do wieczności, więc starał się dostosować formy gramatyczne do idei, jakie sobie założył. Nikt wcześniej na to nie wpadł. Albo np. stosunek do zaimka zwrotnego „się” zrobienie z tego „pana się”… Nikt na to wcześniej nie wpadł. Albo do zaimka „to”. Wszystkie: „Przystępuję do ciebie, bo chciałbym jeszcze rzecz bardzo jak feniks napisać”. Albo: „Wszystki to jest splendor: móc i mieć prawo do siebie uśmiechnąć się”. To są przecież zdania jak gwoździe z krzyża Jezusowego, bardzo wyraźne. Specjalnie tak robione, żeby pokazać światu, jak polszczyznę można modelować. W utworze prozatorskim Się  jest jedno zdanie: „Się szło…” Widzieliście, ile razy można to samo zdanie powiedzieć i jak to coraz inaczej znaczy, jak bardzo język polski jest językiem pozycyjnym. Mówi się, że angielski jest pozycyjny, to prawda, ale polski też i w zależności od kolejności tych słów nagle zmienia się światło, a z tym znaczenie i Stachura to wszystko pokazuje.” -wypowiedź Jana Kondraka dla Stachuriada.pl

„Infinitus” - czas wieczny  -  'wieczne teraz" zgodnie z przesłaniem Stachury z Całej Jaskrawości : Zapomniał ten albo ci, którzy wymyślili czasy proste i czasy złożone: praesens, imperfectum, perfectum, plusquamperfectum, futurum I, futurum II i inne czasy złożone, zapomnieli oni, którzy byli, więc są i będą, zapomnieli o jednym czasie, wieczystym, infinitus. Który odmienia się tak: ja być, ty być, on być, my być, wy być, oni być. Ciepłe nasze oddechy, którzy jeszcze jesteśmy, i zimne teraz oddechy wszystkich, którzy byli, mieszają się ze sobą, całują i płyną razem po utartych szlakach i magistralach, i wszystkich dzikich rubieżach czasu i przestrzeni. To jest wiatr, nurt żywota, Lili Pons

 

Oświadczenie:

  Godło: ____________________ 

                                                                                                        

 _______________________                                                       ____________________________

             (imię i nazwisko)                                                                            (miejscowość i data)

 

e-mail_______________________________

 

adres: _______________________________

 

____________________________________

 

Nr tel. _______________________________

 

Oświadczenie

uczestnika konkursu pn. „INFINITIVUS STACHURY”

i ewentualnie dla chętnych uczestników konkursu pn. „UROKI ZIEMI RASZYŃSKIEJ”

Niniejszym oświadczam, że:

 1. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego warunki.
 2. Jestem autorem nadesłanych prac oraz posiadam do nich nieograniczone prawa autorskie
  i majątkowe bez udziału osób trzecich.
 3. Nadesłane utwory nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach.
 4. Wyrażam zgodę na wykonanie zdjęć z moim wizerunkiem oraz na wielokrotne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych lub uzyskanych ode mnie zdjęć z moim wizerunkiem przez portal Stachuriada.pl, Stowarzyszenie Literackie Witryna w Stalowej Woli oraz organizatorów
  i współorganizatorów Festiwalu V Niebieskiej Tancbudy – Stachuriady w Falentach, na którym zostaną ogłoszone wyniki Konkursu. Zgoda na rozpowszechnianie obejmuje także inne wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie wykonanych zdjęć
  z moim wizerunkiem na wszystkich znanych polach eksploatacji w tym w mediach w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że administratorem ww. danych oraz wizerunku są Stachuriada.pl oraz Stowarzyszenie Literackie Witryna w Stalowej Woli, że mam prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania. Ponadto zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do udziału w ww. przedsięwzięciu. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią
  i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, a zgodę powyższą udzielam w pełni świadomie.

……………………………………

( czytelny podpis autora)

 

Jeszcze raz zapraszamy na nasz festiwal do Falent i do wspierania nas na Zrzutce. Dziękujemy za każde, choćby najmniejsze wsparcie. Na Facebooku znajdziecie Wydarzenie gdzie możecie odnotować swoje uczestnictwo lub zainteresowanie festiwalem.

Pozdrawiamy serdecznie

 

#stachuriada #NiebieskaTancbuda #4ŻywiołyFalenty #EdwardStachura

#KrainaŁagodności #PoezjaŚpiewana #PiosenkaPoetycka

#falenty #raszyn #nowosci #muzyka #literaturapolska #książka

#literatura #literaturaPiękna #malarstwo #twórczość #warsztaty

#taniec #śpiew #wolontariat #koncert #wiersze

#poezja #gitara #festiwal #ognisko #spotkanie

       Dziękujemy Rodzinie Edwarda Stachury za zgodę na wykorzystanie wizerunku i fragmentów twórczości Poety.

     Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania domu rodzinnego Edwarda Stachury

     TV Stachuriada to nasz kanał telewizyjny na You Tube. Zapraszamy do oglądania i subskrybowania.

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

     Stachuriada.pl cały czas jest na etapie tworzenia (nie wiadomo, czy ten proces zostanie kiedykolwiek zakończony). Co więcej, w żadnym wypadku nie jest tworem zamkniętym na pomoc z zewnątrz, szerszą współpracę, czy drobne uwagi nie tylko od znawców tematu, bo każdy zainteresowany Edwardem Stachurą jest mile widziany. Chodzi przede wszystkim o to, by znalazło się tutaj jak najwięcej informacji, które chcielibyście tutaj widzieć, a także te, o których chcielibyście powiedzieć innym (począwszy od imprez, koncertów w waszej okolicy, skończywszy na własnych przemyśleniach, artykułach, sugestiach odnośnie technicznej strony Stachuriady). Nasze skromne grono redakcyjne z chęcią przyjmie nowych, stałych współpracowników. Zapraszamy również do udzielania się na  FORUM , albo do bezpośredniego kontaktu z nami poprzez KONTAKT e-mailowy.